Andisheh Nou

رضا شهابی را به جای بیمارستان به اوین منتقل کرده‌اند

کمپین دفاع از رضا شهابی، فعال کارگری زندانی اعلام کرده شهابی در زندان اوین است، این در حالی است که بر اثر وخامت اوضاع جسمی ِ او، پزشکان بارها هشدار داده اند که او باید فورا در بیمارستان بستری و تحت عمل جراحی قرار بگیرد.

بر اساس قول‌هایی که مقامات قضایی و امنیتی داده بودند قرار بر این بود که شهابی را از زندان رجایی‌شهر به بیمارستان برده و سپس بعد از عمل و درمان به اوین منتقل کنند تا مقدمات آزادی او را فراهم کنند.

محکومیت رضا شهابی، عضو سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی آبان ماه به پایان رسید با این‌حال مسئولان قضایی از آزادی او سرباز می‌زنند. کمتر از یک ماه پیش خانواده شهابی اعلام کرده‌اند در ملاقات با او در زندان رجایی‌شهر یک سمت صورت شهابی دچار افتادگی شده است. پزشک زندان احتمال‌داده این عارضه به علت سکته خفیف به وجود آمده باشد با این‌حال مسئولان زندان هیچ واکنش به این موضوع نشان نداده و همچنان او را به حال خود رها کرده‌ بودند.

دادستانی پنج ماه از زمانی را که رضا شهابی با تایید پزشکی قانونی از مرخصی پزشکی برخوردار بوده «غیبت» محسوب کرده‌است. مردادماه امسال هم به همسر رضا شهابی اطلاع داده شد که این فعال کارگری باید تا ۱۷ ماه دیگر در زندان بماند. شهابی در اعتراض به این موضوع دست به اعتصاب غذا زد که بعد از ۵۰روز با وخامت اوضاع جسمانی و قول‌های «یک مقام امنیتی» به اعتصاب خود پایان داد.

بخش نظر بسته میباشد.

Comments are closed.