Andisheh Nou

فدراسیون جهانی اتحادیه‌های صنفی سیاست‌های تجاوزگرایانه عربستان در یمن را محکوم کرد

فدراسیون جهانی اتحادیه‌های صنفی(W.F.T.U ) با صدور بیانه‌ای سیاست‌های تجاوزگرایانه عربستان سعودی در یمن علیه طبقه کارگر این کشور را محکوم کرد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، متن به این بیانیه به شرح زیر است:

فدراسیون جهانی اتحادیه‌های صنفی  که صدای فعال بیش از ۹۲ میلیون کارگر در ۵ قاره است همبستگی خود را با طبقه کارگر و مردم یمن که از ۳ سال گذشته از تخریب استکبار جهانی و دخالت عربستان سعودی رنج می برد، اعلام می‌دارد.

ما شدیداً حرکت اخیر عربستان‌سعودی با بستن هوا، زمین و دریا و محاصره کردن کشور و جلوگیری از همه پروازها برای کمک‌رسانی انسان‌دوستانه از زمین را محکوم می‌کنیم.

میلیون‌ها نفر از مردم یمن از ابتدای جنگ توسط حمله، سوءتغذیه، اپیدمی، وبا و قحطی رنج می برند و می‌میرند. از آنجایی که W.F.T.U در کنار مردم یمن می‌ماند خواهان :

۱- پایان جنگ در یمن و قحطی است.

۲- سیاست تجاوزگرایانه عربستان سعودی علیه یمن باید متوقف شود.

۳-نهضت اتحادیه‌های صنفی خواسته خود را در پایان جنگ ویرانگر در یمن برای محاکمه امپریالیسم و عربستان سعودی اعلام می‌کند.

بخش نظر بسته میباشد.

Comments are closed.